Op het schoolplein van BSO de Schakel in Oss hebben wij speelkunstgras aangelegd. Het hinkel pad op de tegels was verouderd en is door ons verwijderd. Vervolgens is er met Playgrass Multi-colour een nieuwe, kleurrijke speelruimte gecreëerd. Ook ons logo kwam erg mooi naar voren tussen de gekleurde stippen!